4 Jan 2021 |  - Ekstern skribent

4 Jan 2021 | 

Yawar Sultan Yat sin sultedød

I 2004 stanset UDI støtten til asylsøkere med avslag. Fra 1. mars fikk ikke Yawar lenger penger til mat og klær.

Arne Viste

Ekstern Skribent

Arne Viste

Ekstern Skribent

Yawar tilhørte den muslimske minoriteten ahmadiya i Pakistan, og hadde opplevd tortur, trusler og fengslinger i hjemlandet. Familien fryktet for livet hans, og fikk sendt ham til Norge. Her fikk han avslag på asylsøknaden.

I 2004 stanset UDI støtten til asylsøkere med avslag. Fra 1. mars fikk ikke Yawar penger til mat og klær lengre. Hans far sendte flere fortvilte brev fra Pakistan. I følge venner på mottaket var Yawar for stolt til å be om andres mat, og for snill til å stjele. Ansatte på Isebakke asylmottak i Østfold prøvde først å ringe til UDI, men måtte deretter skrive brev til dem den 30. mars:

«Han går rundt og ser veldig sulten og syk og trett ut, han prater ikke med noen. Slik situasjonen er nå, så har ingen sett at han har laget seg mat eller spist på mange dager. Det er mange som har sett ham gå langs veien til Halden på kvelden. Han går og sjangler og har problemer med å bevege seg. Noen har sett at han har stått og leitet i søppeldunkene: Enten må vi få utbetale ham penger til mat, eller så må han bli hentet og sendt ut. Vi kan ikke la ham sulte i hjel her.»

Den 5. april var siste gang Yawar ble sett på mottaket, etter mer enn en måned uten penger til mat. 17. mai ble han funnet druknet. Han hadde druknet seg selv.

Den 8. januar hvert år markeres Yemane-dagen. Vi minnes Yemane Teferi som døde 8. januar 2016 etter 25 år i passivitet på asylmottak som ureturnerbar asylsøker. Dette er leserinnlegg 1 av 5 som er tilegnet minnet om ham.

(Årstallet i artikkelen er korrigert fra 2014 til 2004 etter publisering.)

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.