7 Jun 2022 | 

7 Jun 2022 | 

Alliansen – alternativ for Norge

Vi publiserer notater om partier og grupper på ytre høyre. Dette notatet tar for seg partiet Alliansen.

Sofia Rana

Sofia Rana er rådgiver på høyreekstremisme ved Antirasistisk Senter.

Skribent

Sofia Rana

Sofia Rana er rådgiver på høyreekstremisme ved Antirasistisk Senter.

Skribent

OBS: Notatet inneholder eksempler på ytringer av antisemittisk og rasistisk karakter.

 

Kategori

Alliansen – alternativ for Norge er et nasjonalsosialistisk/nazistisk, antisemittisk, rasistisk og antidemokratisk parti, stiftet 22. november 2016. Partiet betegner seg selv om et nasjonalistisk parti, men dette er forledende. Partiet fremmer nynazisme, selv om grunnleggeren og medlemmene ikke bruker begrepet eksplisitt.

Partiet hevder å være motstandere av vold, men har gjentatte ganger tatt til orde for statskupp, både i Norge og andre land, og har uttrykt støtte til 22. juliterroristen og hans manifest. Både partilederen og personer knyttet til partiet omgås medlemmer og personer tilknyttet organiserte nynazistiske miljøer, og partiet har flere ganger benyttet uttrykk vi kjenner igjen fra gammel nazistisk propaganda, som plakater lignende de fra Nasjonal Samling.

Ledelse og organisering

Partiet ledes av Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Johansen har over lengre tid vært fast leverandør av hatefulle ytringer av grov rasistiske og antisemittisk, herunder konspiratorisk, karakter i sosiale medier, først og fremst på Twitter og Facebook. Johansen bestemmer alene hvem som får stå på lister til valg.

Johansen ble kjent for den norske offentligheten da blant andre NRK benyttet ham som Trump-tilhenger og kommentator i forbindelse med dekningen av den amerikanske presidentvalgkampen, og seinere Donald Trumps valgseier, i 2016 og 2017.

Ideologi / program

Partiet har ikke et eget partiprogram, kun et kortfattet verdiprogram. Dette innebærer at partilederens utallige uttalelser, ikke minst i sosiale medier, blir den primære kilden for informasjon om partiets identitet og standpunkt. Verdiprogrammet og lignende materiale på organisasjonens nettsider kan gi inntrykk av at det dreier seg om et (sterkt) nasjonalistisk parti som primært er opptatt av å få Norge ut av EØS og Schengen. Dette er misvisende. Spesielt den omfattende kommunikasjonen i sosiale medier gjør det riktig heller å definere partiet som nasjonalsosialistisk/nazistisk. Dette er også bakgrunnen for at dette notatet inneholder en rekke sitater fra partilederen.

I prinsippet skal alle partiets kandidater være fristilte i alle andre saker enn at Norge skal ut av EØS og Schengen, og partiet vil ha en folkeavstemning om dette. Når partiets grunnlegger og leder fører en åpenlyst nazistisk retorikk, er det imidlertid naturlig å anse dette som del av partiets førende ideologi. Partiet er også opptatt av å stanse innvandring til Norge, samt å gjøre endringer i det demokratiske systemet. I partiets brosjyrer hevdes det at kampen mellom ideologier ikke lenger er mellom høyre- og venstresiden, men mellom globalisme og nasjonalisme.

Alliansen har blitt kraftig kritisert for gjentatte ganger å ha gitt uttrykk for fremmedfiendtlighet og rasistiske holdninger. En rekke fremtredende politikere, fra Fremskrittspartiet til Rødt, har derfor offentlig tatt avstand fra dem. Både politiske motstandere og eksperter har omtalt partiet som nynazistisk.

Konspiratorisk antisemittisme er en sentral del av Johansens budskap. Johansen anser jøder som sentrale drivkrefter bak verdens problemer, i klassisk antisemittisk ånd. Han anser at jøder kontrollerer både politiske partier, aviser, næringslivsorganisasjoner, tenketanker og medier i Norge, både på høyre- og venstresiden. Dette er noen eksempler på nokså typiske tweets fra Johansen:

 • “Om vi ikke tar det oppgjøret med de globalistiske jødene nå, i Norge ledet av jøden [XXX], jødelakeiene i Høyre, jødelakeiene i Fremskrittspartiet banker de gjennom FNs migrasjonsplattform og da er det over. Du velger, hva du er laget av, hva du står for.”
 • “Det jødiske talmudiske globalistiske svineriet fra Høyre, Unge Høyre, Civita, Minerva, NHO må stoppes. Vi folket må stoppe dem.”
 • “Jødene setter oss på prøve, det er det de gjør, det er deres oppgave. Det er jødenes metafysiske rolle. Hvordan vi svarer på prøvelsen er opp til oss.”
 • “De har en selvsikkerhet nå. En chutzpah uten like, nå skal de ta hjem seieren. Europa skal bli et araberland og negerland som de enkelt kan styre opp.”
 • “Jødene leder fremdeles racet, men vi får opp en ekte høyreside nå i rasende fart.”
 • “Det er en historisk kamp, et skue. Klarer jødene å gjøre det multikulturelle kulturmarxistiske umulig å snu med masseinnvandring, eller klarer vi å få opp en ekte høyreside raskt nok til å slå svineriet tilbake.”
 • “Vi er nødt til å ta dette oppgjøre up front med jødene nå. Vi har fått nok. Jeg selv er dritt lei at jødene skal få pushe frem dette falske holocaust narrativet.”
 • «Allliansen er det første partiet i Norge som har i seg norrøn vedisk odinistisk kraft. Og den kraften er den ENESTE som nå kan vende tidsånden og redde Norge. SAMTLIGE andre partier er fanget av den judeo-kristne åndsstrømningen i vår tid, roten til selve problemene vi nå står i.»
 • «Er bare å lene seg tilbake og ta imot desperate nordmenn som leter etter alternativer til bløffpartiene. Muslimene må ut, islam forbys i grunnloven, alt over 10% innvandrere i landet forbys i grunnloven, kvinner må holdes nede, kun Alliansen kan fikse dette».

Johansen har også tweetet klart rasistiske tegninger der alle som ikke er nordiske blir kastet ut av Europa av noe som skal forestille en vikingkvinne. De som blir kastet ut skal forestille en jøde, muslim, kristen mann og en afrikaner, som er tegnet på en svært rasistisk måte.

Johansen går blant annet inn for stengning av landets synagoger og moskeer, og for gjeninnføring av den såkalte jødeparagrafen som sist gjaldt under den nazistiske okkupasjonen av Norge, bestemmelsen om at jøder ikke skulle ha adgang til landet. Han har i tillegg ytret at forbudet også bør gjelde muslimer. Han anser dessuten at jøder og muslimer er “barbariske mennesker” og at de er “besatt av demoner” fordi de gjennomfører tidlig mannlig omskjæring.

Antisemittismen omfatter gjentatt, grov personsjikane av forstanderen i Det mosaiske trossamfunn i Oslo. Det verste eksempelet er en video som Alliansen sirkulerte på Tik Tok tidlig i 2021, hvor et bilde av forstanderen ble kryssklipper med en film av en rotte, i tråd med Det tredje rikets verste antisemittiske propaganda.

Johansen har gjentatte ganger fornektet Holocaust, som her:

 • “Hvor mange ble gasset? Ingen.”
 • “Holocaust er et propagandagrep, en besvergelse. Get over it.”

Man finner også andre rasistiske uttalelser, selv om dette har mindre fokus, som dette:

 • “Horder av negere som vil rive Europa i filler.” [Med bilder av afrikanere.]
 • “The caucasian civilization is incompatible with the negro civilization.”

Johansen er videre opptatt av “raseforedling”, og fremmer et nazistisk menneskesyn:

 • “Samfunnet har null fokus på raseforedling. Fokuset er på raseblanding.”
 • “Fødselsraten i Norge er på skremmende 1,6 og holdes oppe av rasemessig fremmede. Fødselsraten blant etnisk norske kvinner og kvinner av samme germanske rase er ennå mye lavere.”
 • “Norske jenter må informeres om at de bærer et blod av et folk som er helt unikt. Vår gjensidige tillit, vår trang til rettferdighet – det er unikt, det er ikke noe andre raser deler med oss. Vi er unike i så måte og har derfor en helt unik rolle.”
 • “Grunnet til at nordiske høye blonde blåøyde mennesker oppfattes som vakre er selvfølgelig at mennesker har evnen til å kjenne igjen disse ytre attributtene som refleksjoner av indre kvaliteter som sanndruelighet, rettferdighetssans og dermed det som er godt.”
 • “Vi nordiske germanske, spesielt vi norske skal selvfølgelig overhodet ikke skamme oss over dette. Dette er hva vi er kallet til å tilby til verden. Dette skal vi dyrke frem. Sanndruelighet og rettferdighet.”
 • “Vår rase, den germanske, og den norske rase spesielt (kall det fenotype, subrase, folk, folkeslag – hva du vil) kjennetegnes av svært høy tillit (blå øyet) og prosjekteier og overfører denne tillit på andre raser som ikke har den kvaliteten (men kan ha andre kvaliteter).”

Johansen har sammenlignet seg selv med Hitler i en tweet: “Adolf Hitler: “I am a nationalist.” Donald Trump: “I am a nationalist.” Hans Lysglimt: “I am a nationalist. (with a smile).”

I desember 2018 oppfordret Johansen til statskupp i Norge og Sverige, og gjorde det klart at Alliansen sto klar til å overta ledelsen i Norge. Han har også oppfordret til statskupp i andre land. Dette er noen eksempler:

 • “Patriots in Europe. Prepare takeover December 10-11 when our political readers commit treason in Marrakesh. It is the right time. We will support you.”
 • “Jeg ber nå patrioter i Norge om å forberede at vi tar over styringen. Det vi trenger er riktig geopolitisk event. Det kan komme når som helst. Kun Alliansen har da legitimiteten.”
 • “Dersom dette utvikler seg nå i like rask takt står Alliansen klar til å ta over makten 12 desember.”

Han ønsker også et “folketribunal” mot landssvikere:

 • “Vi i Alliansen skal ikke gi oss før Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Børge Brende, Erna Solberg, Ine Marie Eriksen mm er blitt dømt og sitter i fengsel.”
 • “Statsminister Erna Solberg har begått landssvik. Statsministerens lojalitet er ikke til det norske folk, men til globalistene og globalismen. Statsministeren er en kriminell forræder som skal stilles for rette på Akershus festning i et nytt landssvikeroppgjør.”

Partiet profilerer seg ellers på motstand mot EU og EØS, og på støtte til Donald Trump. Det partiet ikke henter direkte fra nazisme, er blant annet hentet fra Trump, herunder partiets slagord, “Norge først”. Partiet har også hentet mye inspirasjon fra det tyske partiet “Alternativ für Deutschland” (AfD).

Aktivitet og metoder

Partiet mobiliserer i hovedsak på nett og gjennom ulike stunts. De var i noen år til stede under Arendalsuka, før de i 2019 ble nektet deltagelse grunnet deres antidemokratiske ståsted og av hensyn til andre deltakere.

I 2020 forsøkte Alliansen å ta over et hus som skulle brukes som partiets «hovedkvarter». Dette huset ble så kjøpt opp av en nabo. Hva motivasjonen til denne naboen var er litt usikkert, men Alliansen forsøkte å spinne dette som en seier og noe de hele tiden hadde planlagt sammen med han de lånte huset av. I ukene etter prøvde de på Twitter å tigge til seg hvilket som helst annet bygg, men det virker ikke som de kom noen vei med dette.

I 2020-2021 har partirepresentanter også deltatt på demonstrasjoner, blant annet på Eidsvolls plass, som har blitt arrangert i forbindelse med motstand mot vaksiner og nasjonale tiltak i forbindelse med den globale pandemien. Deltakere på disse arrangementene har vært en fin miks av mennesker med ulike ideologiske oppfatninger. På disse arrangementene har for eksempel medlemmer og representanter fra SIAN og Den Nordiske Motstandsbevegelsen deltatt, og personer tilknyttet Alliansen er avbildet sammen med flere medlemmer av både NMR og SIAN.

Partiets ledelse har også ellers kontakt med kjente nynazister fra Den Nordiske motstandsbevegelsen, dette er dokumentert på bilder der lederen Lysglimt blant annet poserer med Rede 1 i norske NMR. Flere medlemmer og personer tilknyttet NMR har dessuten stått på Alliansens valglister.

Stortingsvalget 2021

Partiet stilte lister i alle landets fylker ved Stortingsvalget i 2021, men kom ikke over sperregrensen og fikk ikke nasjonal oppslutning av betydning. På landsbasis fikk partiet i overkant av 2400 stemmer, noe som bare utgjør 0,08 %.  I hele Oslo fikk partiet 224 stemmer (ca. 0,06 prosent). Selv om det er urovekkende at et parti som ikke kan oppfattes som annet enn både udemokratisk og nazistisk får stemmer i det hele tatt, medfører dette en faktisk nedgang sammenlignet med valget i 2017.

Partiet gjennomførte sterkt forledende kampanjer for å samle signaturer for å kunne stille til valg. I valgkampen forsøkt Johansen å knytte partiet til ulike saker med bredere appell – særlig vaksinemotstand og oppdiktede konspirasjonsteorier om koronapandemien. De samlet blant annet inn underskrifter under påskudd om å være et opprop mot bompengeringer, mens det folk i virkeligheten signerte på, var at et nazistisk parti skulle få stille til valg. Senest i desember 2020 forsøkte lederen med flere å samle signaturer fra folk som er motstandere av bompenger. Det ble dessuten samlet inn signaturer uten at folk har visst hvem de har snakket med og forholdt seg til.

I mai 2021 kom det frem at lederen av partiet også hadde gått inn for å betale sympatisører og støttespillere av Alliansen for å samle inn underskrifter for å kunne stille med valglister i alle valgdistrikter. De henvendte seg særlig til arbeidsledige og permitterte som befant seg i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av pandemien. Praksisen var vellykket, på den måten at de oppnådde det de ville, men de fikk kraftig kritikk fra ulike politiske hold og flere mente at dette burde granskes og få konsekvenser.

Johansen har uttalt til VG at de hadde samme praksis i forkant av 2017-valget, etter de fikk utbetalt 250.000 kroner i støtte fra skipsreder Dan Odfjell, og at så å si hele summen gikk til å betale for innhentende underskrifter. Dette satte i gang en diskusjon om praksisen med partistøtte. De drøyt 3000 stemmene Alliansen fikk i 2017-valget utløste nemlig en offentlig partistøtte på totalt 1,2 millioner kroner. Deler av den støtten ble imidlertid trukket tilbake fordi Johansen skiftet navn på partiet for å omgå regler om underskriftsinnsamling i hvert enkelt fylke.

Flere personer med bakgrunn fra organisert nynazisme har drevet aktiv valgkamp for partiet eller står oppført på Alliansens valglister. Partileder Johansen har også opplyst at han har overført penger direkte fra Alliansens partikasse til den voldsfremmende, nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen.

Alliansen drev dessuten innsamling av signaturer på videregående skoler og betalt ungdom for å ikke la seg vaksinere, i forkant av og i forbindelse med stortingsvalget. Blant annet møtte Johansen og en håndfull sympatisører opp på Lillestrøm og Skedsmo videregående skoler, og på Valler videregående skole i Bærum i 2021. Johansen uttalte da at hensikten med å møte opp var å dele ut løpesedler og å oppfordre elevene til å ikke ta korona-vaksinen. I Bærum delte de ut 500-lapper til de av elevene som lot seg overtale. Begge steder ble de bortvist av skolens ledelse innen kort tid.

 

Alliansen-ungdommen 

Alliansen henvender seg ofte til ungdom og mindreårige, og ifølge Alliansens nettsider har partiet et “ungdomslag”. Det framkommer ikke informasjon utover dette, men ungdomslaget omtales som “Alliansen-ungdommen av Johansen og andre. Ungdomspartiet opererer (og mobiliserer) også i stor grad på nett, og det er listet opp en rekke kanaler der partiet og sympatisører er aktive.

Mye av aktiviteten i ungdomspartiet foregår på Discord, en plattform opprinnelig laget av og for gamere, hvor man kan opprette egne kanaler og skjule dem og innholdet for utenforstående. Filter nyheter avslørte i mai 2021 at Discord har blitt brukt av medlemmer og tilhengere av Alliansen-ungdommen til å spre svært rasistisk og antisemittisk innhold. Serverens tittel er «den offisielle Alliansen-serveren på Discord», og den er dessuten illustrert av partiets logo og inneholder lenker til partiet og Johansens offisielle nettsider og kanaler. Under en egen fane finner man også Alliansens verdiprogram. Der står det at partiet «har som sitt mål å bevare det norske, og å verne om vår identitet». 

De langt fleste brukerne av forumet er unge, flere av dem fortsatt elever på videregående skole. Johansen deltar tidvis selv i diskusjonene, blant annet for å gi instrukser om hvordan innholdet kan spres i andre sosiale medier, som også i stor grad brukes av unge. Andre deltakere er etablerte nynazister, og på denne måten introduserer Alliansen ungdom for nynazistisk tankegods og ekstreme miljøer.

Jøder er ofte gjenstand for diskusjon og hets i de ulike partiforumene på nett og i Johansens egne kanaler, men også mørkhudede, homofile, transpersoner, politikere på venstresiden og navngitte enkeltpersoner. Forstander av Det Mosaiske Trossamfund i Oslo og tidligere nestleder av Antirasistisk Senter, Ervin Kohn, er en gjentakende hovedperson. Han har blant annet blitt kalt “jødesvin” og sammenlignet med en rotte i en TikTok-video og det har blitt laget ulike memes som handler om Kohn og hans jødiske identitet, med dårlig skjulte budskap om antisemittiske konspirasjoner. Noe av humoren har vært så drøy som spøk om jakt på Kohn med skytevåpen etter at han har rømt fra konsentrasjonsleir, han er blitt sammenlignet med en rotte i en Tik Tok-video og det har blitt stilt hypotetiske spørsmål om «Hva som kan skje hvis man hadde banket Ervin Kohn». I tillegg spres konspirasjonsteorier om jøders skjulte makt i samfunnet og konspirasjonsteorier knyttet til innvandring.

Mye av aktiviteten gir inntrykk av å handle om sjargong og humor, blant annet gjennom deling av memes. Kommentarene og memene er ofte både grove og drøye, men bak humoren og overdrivelsene skjuler det seg svært rasistiske og antisemittiske holdninger. Memes Filter nyheter har omtalt viser for eksempel bilder av lynsjede mørkhudede personer med teksten «nigger», videoer fra nazistiske marsjer under andre verdenskrig og sammenligninger av Lysglimt og Vidkun Quisling. Men det er også diskusjoner av mer ideologisk karakter, blant annet om utviklingen i samfunnet, og flere av ungdommene omtaler seg selv som nasjonalister eller nasjonalsosialister.

En 17-åring fra Nordland som er omtalt av Filter nyheter sto bak følgende sitat på Discord-serveren: “Jeg hater negre. Hvorfor er de i Norge? Jeg har lyst til at de skal dø. Kan vi skyte negre i Norge, please?” Konfrontert med sitatet uttalte han til Filter nyheter at dette kun var ment som «støtende humor» i det han beskriver som et «ungdomsmiljø». Den samme unge gutten har i et annet sosialt medium hatt hakekors som profilbilde og “1488” som en del av et brukernavn. 14 referer til det nynazistiske slagordet om å «sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for hvite barn» og «Heil Hitler» etter bokstaven Hs plassering i alfabetet.

I tillegg til humor, brukes “trollling” av meningsmotstandere som metode. Da Antirasistisk Senter i 2018 lanserte kampanjen «Hat trenger motstand», der minoritetspersoner fortalte om opplevelser med rasisme, ville Johansen lansere en kampanje med lik layout, men med hvite personer, og med motsatt budskap. Han foreslo tekster om Manshaus og Breivik. «Da jeg hørte at Phillip Manshaus påsto at den norske befolkningen skulle byttes utmed muslimer, trodde jeg ikke det var sant, til jeg sjekket» og «Da jeg fikk høre at Anders Behring Breivik påsto at politikerne tok muslimer til Europa med vilje trodde jeg ikke det var sant. Til jeg sjekket» er noen av forslagene til den motsatte kampanjen. Målet var å trolle de ansatte ved senteret og opprøre dem såpass at det ble en mediesak som ville sørge for oppmerksomhet til Alliansen og Alliansen-ungdommen under valgkampen.

Deltakere i forumene har også møttes fysisk, for eksempel i forbindelse med markeringer og demonstrasjoner. Johansen er ofte observert mens han tilsynelatende introduserer folk for hverandre. Det er i denne sammenhengen særlig bekymringsfullt hvordan partileder Johansen har fått en slags kultstatus blant yngre, fordi han ofte oppsøkes av ungdom som har sett ham på nett og vil hilse på eller ta bilder med ham, når de så kan introduseres videre for personer fra ekstreme miljøer.

 

Sofia Rana sitter i Antirasistisk Senters styre. Da dette notatet ble skrevet var hun ansatt som rådgiver på høyreekstremisme (og hadde permisjon fra styrearbeidet). 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.