Alliansens problem

Alliansen forholder seg ikke til fakta.

Galtung bør konfronteres

Galtung svikter i å holde elementære skanser mot antisemittisk, konspiratorisk og nynazistisk tankegods.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.