22 May 2017 |  - Ekstern skribent

22 May 2017 | 

Alliansens konspirasjonsproblem

Flere av Alliansens listetopper har bakgrunn fra konspirasjonsmiljøer eller høyreekstremisme.

John Færseth

Ekstern Skribent

John Færseth

Ekstern Skribent

Forrige uke kom det frem at Alliansens leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen hadde kommet med uttalelser som kunne tolkes som støtte til konspirasjonsteorier om mektige jødiske lobbyer.

En gjennomgang av partiets liste for Møre og Romsdal som ligger ute på nettet viser at Lysglimt Johansen ikke er alene om dette.  På andreplass på listen finner vi Jarle Johansen. På facebooksiden til partiet skriver Johansen at fanesaken hans er å gjeninnføre grunnlovens paragraf 2, med noen tillegg slik at teksten blir:

“Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter, okkult Frimureri under B’nai Brith og Munkeordener maae ikke taales. Jøder, muslimer, budhister, hinduister og Satanister og Luciferianere ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.» (Vi har nok med våre egne Satanister).

Benekter holocaust

Jarle Johansen var lenge en ledende skribent for nettstedet Nyhetsspeilet, som kombinerer konspirasjonsteorier med UFO-forestillinger og nyåndelige temaer. Han står også bak nettstedet Riksavisen. Begge steder har han forfektet sterkt antisemittiske påstander om at nordmenn er etterkommere av Bibelens ti tapte stammer, mens jødene i virkeligheten er khazarer uten forbindelse med de gamle israelittene. Johansen har også hevdet at jøder i virkeligheten tilber Satan, at den russiske revolusjonen og Sovjetunionen var et jødisk prosjekt og at Hitler var en agent for den jødiske Rothschildfamilien. Jøder blir også sagt å stå bak det meste som er galt i dagens verden fra abort og fiskeripolitikk til innvandring. Nettstedet inneholder også artikler som benekter holocaust.

På tredjeplass står Kaspar Johan Birkeland, som har vært aktiv i Stopp Islamiseringen Av Norge (SIAN) og Norwegian Defence League (NDL). I juli 2014 vakte han oppsikt ved å minnes terrorhandlingene 22. juli med å skrive følgende budskap på facebooksiden sin: “På denne dagen for tre år siden ble det slutt på treningsleir for palestinere//Hamas på Norsk jord. :-)”

Andre kandidater på listen inkluderer  kirkeorganist Petter Amundsen som er kjent fra fjernsynsdokumentaren Shakespeares Hemmelighet.

Lysglimt Johansen: Vi har ikke partipisk

Partileder Hans Jørgen Lysglimt tar ikke avstand fra Johansen eller Birkeland, og sier at partiet er en allianse av fristilte kandidater som bare snakker for seg selv.

-Alliansen har hverken partiprogram eller partipisk. Kandidatene er fristilte og uavhengige, de står hver for seg og taler bare for seg selv. De eneste kriteriene jeg bruker for å velge kandidater er sanndruelighet og mot, at de sier ting slik de mener det er sant, gjerne kontroversielle ting, og at de har mot til å tale maktsentra midt imot. Dette gjør at mange av kandidatene er «fargerike» og annerledes, og slik skal det også være.

Lysglimt sier også at han bare er ansvarlig for å velge ut førstekandidatene, og at kandidater lenger nede er valgt ut gjennom en åpen nomineringsprosess.

– Et problem med det norske demokratiet i dag er at det er fullstendig overtatt av partier hvor partienes egne indre mekanismer velger hvem som skal stå på partienes lister. I den prosessen partiene fører mister vi mange typer mennesker, annerledes type perspektiver. Om man ser på Stortinget i dag er alle samme mennesketype med den samme bakgrunnen i partiapparatene, som har lært seg å passere gjennom de indre mekanismene i partiene.  For å løse problemene i vår tid må vi få frem andre typer mennesker med andre typer perspektiver enn de politiske broilerne vi har på Stortinget i dag. Alliansen vil gi det norske folket en størst mulig sjanse til å stemme rett på annerledes enkeltpersoner som det lar seg gjøre innenfor rammene av det norske demokratiet slik det er nå.

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.