11 Oct 2019 |  - Ekstern skribent

11 Oct 2019 | 

David Scott til Norge

Sindre Bangstad

Antropolog, forfatter av flere bøker, bl.a. "Hva er rasisme" (2015) og "Anders Breivik and the rise of islamophobia" (2014), forsker II ved Institutt for kirke-, religions- og liv...

Ekstern Skribent

I et essay om hans nå avdøde venn og kollega Prof Stuart Hall (1932-2014) i tidsskriftet Small Axe: A Caribbean Journal of Criticism i 2005 skriver professor ved Columbia-universitetet i New York i USA og redaktør for Duke University Press-tidsskriftet Small Axe, David Scott (1956 – ) følgende:

«We live in Dark Times. They are not times that favor forbearance, they do not shelter generosity, they do not encourage receptivity. Th ey are, rather, obdurate times, cynically triumphalist and ruthlessly xenophobic times that seem to require a new routine of silencing and assimilation, a new regime of prostration, submission, and humiliation. Who, looking forward from a generation ago, in the middle of another imperial moment, could have imagined they would be living in a world that looks like this one? But Dark Times, as Hannah Arendt memorably said, need people who can give us illumination—and calls them forth into the public realm» (Scott 2005, side 2).

En forsker og intellektuell bedre egnet til å gi en innføring til Stuart Hall enn nettopp David Scott kan vanskelig tenkes.

Når Antirasistisk Senter (ARS) i samarbeid med KIFO (Institutt for kirke- religion og livssynsforskning), Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen (UiB) og tidsskriftet Agora- Journal For Metafysisk Spekulasjon har invitert David Scott til Norge i serien Anthropology of Our Times på Litteraturhuset i Oslo tirsdag 15. oktober og Litteraturhuset i Bergen torsdag 17. oktober, er det nettopp for å snakke om betydningen av Stuart Halls virke og forfatterskap i vår tid. Bakgrunnen er blant annet at Agora nylig har utkommet med et spesialnummer om Kritisk Teori fra Sør med en lengre innføring til Stuart Halls tenkning, og at forlaget Cappelen Damm tidlig neste år utgir den første norske oversettelsen av en lengre tekst av Stuart Hall – nemlig Rase, etnisitet, nasjon: et ulykksalig triangel i den eksklusive serien Cappelens Upopulære Skrifter.

En forsker og intellektuell bedre egnet til å gi en innføring til Stuart Hall enn nettopp David Scott kan vanskelig tenkes. For Scott var ikke bare en nær venn av Hall i de siste to tiårene av Halls lange liv. I likhet med Hall er også Scott fra den karibiske øystaten Jamaica. Scott er riktignok fra en yngre generasjon for hvilken Jamaicas selvstendighet og løsrivelse fra britisk kolonialisme i motsetning til Hall var et historisk faktum i oppveksten, men han har i likhet med Hall også hatt en kritisk, uavhengig og anti-kolonialistisk sosialisme som et sentralt orienteringspunkt for sin politiske tenkning. Året før Halls død i 2014 presenterte David Scott en serie inviterte forelesninger om Halls tenkning ved University of the Western Cape (UWC) i Bellville, Cape Town i Sør-Afrika. Disse ble i 2017 utgitt på Duke University Press som en serie personlige brev fra Scott til hans avdøde venn Hall under tittelen Stuart Halls Voice.

I disse rørende og innsiktsfulle brevene reflekterer Scott nettopp over hva det var ved Halls bakgrunn, personlighet og intellektuelle form som gjorde ham til et så sentralt orienteringspunkt for mange postkoloniale intellektuelle både i og utenfor Halls adopterte hjemland Storbritannia.

Hans gjennombruddsbok var Refashioning Futures: Criticism After Postcoloniality fra 1999, hvor han formulerer en kritikk av deler av den anti-essensialistiske tenkningen som kom til å karakterisere postkolonial og poststrukturalistisk tenkning på 1980- og 90-tallet.

Scott er i kraft av å ha etablert det mest prominente tidsskriftet for karibiske studier i verden, nemlig Small Axe (oppkalt etter en linje i en sang av Bob Marley), å ha levert en serie monografier som tematiserer noen av de kritiske nøkkelutfordringene postkoloniale stater verden over – ikke minst de karibbiske øystatene – har stått overfor siden avkoloniseringen på 1940, 50- og 60-tallet, og som nåværende instituttstyrer ved antropologinstituttet ved Columbia-universitetet i New York i USA, en av de fremste intellektuelle og politiske tenkere med bakgrunn fra Karibien i verden i dag. Det er så vidt vites også første gang Scott besøker Norge. Som antropolog har han feltarbeidserfaring fra Sri Lanka og Jamaica. Hans gjennombruddsbok var Refashioning Futures: Criticism After Postcoloniality fra 1999, hvor han formulerer en kritikk av deler av den anti-essensialistiske tenkningen som kom til å karakterisere postkolonial og poststrukturalistisk tenkning på 1980- og 90-tallet. Scotts utfordringer med denne typen tenkning er at den kritikken som formuleres i denne tenkningen i sin iver etter å dekonstruere risikerer å underminere ethvert forsøk på kollektivistisk tenkning og handling.

I oppfølgeren Conscripts of Modernity fra 2004 tar han utgangspunkt i den trinidadiske historikeren CLR James sin sagnomsuste klassiker om den haitianske anti-kolonialistiske revolusjonens leder Toussaint L’Ouverture i The Black Jacobins, og argumenterer for betydningen av det han karakteriserer som en ‘tragisk sensibilitet’ i forståelsen av både revolusjoner og anti-kolonialisme. Scotts foreløpig siste bok er Omens of Adversity fra 2014, hvor utgangspunktet er den mislykkede marxistiske revolusjonen på den lille karibiske øystaten Grenada i perioden 1979-83, som kulminerte i en dyp splittelse og konflikt mellom de involverte lederne og henrettelsen av øystatens statminister Maurice Bishop, som ble etterfulgt av en amerikansk invasjon av øyen i 1983. I denne siste boka reflekterer Scott om hva det betyr ikke bare i Karibien men verden over at vi nå lever i en ‘ruinert tid’ hvor de forsøk på å organisere stater og befolkninger etter andre modeller enn nyliberalisme og nasjonalisme i stor grad synes å ha spilt fallitt. Tilslutt skal det også nevnes at Scott står bak den mest innsiktsfulle antologien om og med den mest sentrale figuren innen den såkalte ‘antropologien om islam’ de siste tredve årene, nemlig Prof Talal Asad, i Powers of the Secular Modern fra 2006.

Men til Norge og Litteraturhusene i Oslo og Bergen har altså David Scott kommet for første gang for å snakke om Stuart Hall. Det er å håpe at han blir tatt god i mot til disse arrangementene, som er gratis og åpne for alle interesserte.

 

Foto: David Scott/Columbia University.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.