3 Dec 2021 | 

Hets og trusler mot samfunnsdebattanter

Antirasistisk Senter lanserte denne uken den nye rapporten Hatefulle ytringer og trusler mot samfunnsdebattanter med flerkulturell bakgrunn.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Rapporten er skrevet på bakgrunn av spørreskjema som er besvart av 40 informanter med minoritetsbakgrunn som er eller har vært synlige i samfunnsdebatten. Det har også blitt foretatt dybdeintervjuer med åtte informanter.  

– På basis av denne undersøkelsen er det ingen tvil om at hatefulle ytringer og trusler utgjør et alvorlig problem for mange samfunnsdebattanter med flerkulturell bakgrunn. 

For mange fører det til at man regelmessig vurderer egen deltagelse i offentlig debatt, for noen også at man trekker seg helt eller delvis tilbake fra offentlig debatt, i alle fall i perioder. De personlige konsekvensene er også store når informanter oppgir å ha måttet få hemmelig telefonnummer, voldsalarm, og familiemedlemmer har blitt truet etc, sier seniorrådgiver ved Antirasistisk Senter, Vivian Brattsti Sørensen.  

Eksempler på ytringer informantene har blitt utsatt for er blant annet «Jævla SV-fitte, du skulle vært drukna i Middelhavet!», eller «Du skulle blitt voldtatt til plukkfisk din jævla muslimelsker». En av informantene sier at «noen skrev at jeg som «neger» burde klorbehandles», en annen forteller om en «Plakat fra Den Nordiske Motstandsbevegelsen med en løkke hengende fra lyktestolpe og beskjed om at det ventet oppgjør med landsvikere». 

– Vår konklusjon er blant annet at det er behov for offentlige informasjonskampanjer om rettigheter i møte med trusler og hat, blant annet om hvordan man går fram for å anmelde. Det er også behov for å styrke politiets hatkrimsatsning og PSTs ressurser til tiltak rettet mot flere grupper enn dem de har ansvar for sikkerheten til nå, sier Brattsti Sørensen.  

Rapporten er utarbeidet med støtte fra Fritt Ord.

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.