24 Oct 2017 | 

Hjelpeløst fra Resett

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Einar Hammers artikler om Antirasistisk Senter er så slurvete at man må spørre seg hvilken standard redaktør Helge Lurås mener å legge opp til. Slik resett.no foreløpig farer fram, får de konkurrentene document.no og rights.no nærmest til å framstå som feinschmeckernes alternativ på høyreradikal fløy.

Etter at vi hadde lest Hammers to første artikler om oss, tenkte vi at dette var for svakt til at vi ville prioritere å svare før han var oppe i fem. Det gikk ganske fort, så her er våre kommentarer.

For å ta Hammers artikler én for én (vi lenker av prinsipp ikke til resett.no):

“Hva skal vi med Antirasistisk Senter?”, 22. september

Det begynner galt allerede med første setning i første artikkel: «Antirasistisk senter (ARS) lever som grever av våre skattepenger, men bedriver partipolitikk.» Hvilket parti, i så fall? Hvis vi holder oss til borgerlig side: I integreringspolitikken står vi ofte Høyre nært, i asylpolitikken snarere Venstre og KrF. At vi kun unntaksvis er enige med FrP, gjør oss ikke partipolitiske, all den tid vi titt og ofte er enige med samtlige andre partier.

Hammer reagerer videre på at vi har problematisert en drapssak i Trondheim i 2008. I saken var det en gjerningsmann med majoritetsbakgrunn som myrdet en taxisjåfør med somalisk bakgrunn med noe slikt som tretten skudd, i noe som lignet en henrettelse. Det som gjør at vi har omtalt saken ved noen anledninger, er at gjerningsmannen hadde frekventert noen av de samme høyreekstreme nettstedene som Breivik, herunder Stormfront. Hjemme hos ham fant politiet dessuten en såkalt “bucket list”, hvor gjerningsmannen hadde skrevet at noe av det han ønsket å gjøre før han døde, var å drepe en muslim.

Ja, det er riktig at mannen ble dømt som utilregnelig, men det er åpenbart ikke det eneste relevante med saken. Vi har omtalt saken, akkurat slik flere store medier selvsagt også har gjort. Vi har primært framhevet saken som noe som burde ha vært en vekker for norsk politi – nemlig at hat som dette (hat av den typen som resett.no bygger opp under) kan føre til vold, ikke minst fra gjerningspersoner med en sårbar psyke. Tre år senere skjedde 22. juli.

Hammer skriver videre, i dette tilfelle om undertegnede: “[Berglund Steen] greide også det kunststykket å hevde at Anders Lange var antisemitt og rasist på 1930 tallet, men han ble født i 1904.” Eh – det betyr altså at Lange var ca. 30 år gammel på 1930-tallet. Er det noen grunn til at en 30-åring ikke kan ha vært antisemitt og rasist? Rent faktisk var Lange sekretær for Fedrelandslaget i perioden 1930-1934. I artikkelen Hammer refererer til, viste jeg for øvrig til dokumentasjon fra HL-senteret på hva Anders Lange faktisk kom med av antisemittiske uttalelser på 1930-tallet – det var kraftig nok kost til at det kom på trykk i flere medier, blant annet i Tidens Tegn.

Oppsummert: Her bommer Hammer på helt elementær matematikk (eventuelt kunnskap om menneskers grunnleggende aldringsprosess: ved 30 års alder er homo sapiens altså voksne) og på dokumenterte fakta.

Oppsummert: Her bommer Hammer på helt elementær matematikk (eventuelt kunnskap om menneskers grunnleggende aldringsprosess – ved 30 års alder er homo sapiens altså voksne) og på dokumenterte fakta.

Videre: “ARS skrev i en årsrapport for noen år siden at apartheidstyret i Sør-Afrika hadde gitt penger til Anders Lange, denne påstanden kom frem i en omstridt bok som en sørafrikaner skrev for 35 år siden, og forfatteren døde for 25 år siden. FrP har gått igjennom arkivet og har ikke funnet noen som bekrefter påstanden.” Derimot har FrP nektet å åpne arkivene.

Faktum er at en rekke medier har skrevet om saken, både i Norge (Dagbladet, Dagsavisen, Klassekampen) og internasjonalt (blant annet The Guardian). Carl I. Hagen sa selv, i et intervju for mange år siden, at det ikke ville ha overrasket ham hvis Lange hadde mottatt penger fra Sør-Afrika. Hva som er sannheten, er det ikke sikkert at vi noen gang får vite.

Deretter bærer det rett over i fiksjon. Hammer beskriver et besøk i Stortinget hvor FrP reagerte med raseri på fotnoten (ja, fotnoten!) hvor vi omtalte Langes apartheid-støtte, og antyder at vår tidligere leder Kari Helene Partapuoli sluttet i organisasjonen fordi denne bruduljen med FrP skal ha medført at vi ikke fikk økt bevilgningen vår. Dette er bare oppspinn. Dette burde de fleste forstå: Hva FrP mener om oss, har ingenting å si for hvor mye støtte vi får over statsbudsjettet; støtten til oss baserer seg på nær sagt alle andre partier enn dem. At Partapuoli sluttet etter fem år i stillingen, har heller ingenting å gjøre med dette.

Så er det enda flere rene faktafeil.

Så er det enda flere rene faktafeil: “Nå er koblingen til apartheid fjernet fra årsrapporten”. Det sto aldri i en årsrapport, men i en rapport om ekstremisme, og den er ikke fjernet.

Deretter prøver Hammer å unnskylde/relativisere Anders Langes apartheid-støtte: «For å sette saken i en historisk kontekst: dette skal ha skjedd i 1973, mer enn 10 år før boikotten av Sør-Afrika. Før boikotten var det tette bånd mellom Norge og Sør Afrika, det var mange nordmenn som emigrerte dit og norske skip anløp havnene.» Lange var imidlertid i en særstilling, som en av de fremste forsvarerne av apartheidsregimet her til lands. Apologetisme for apartheid-støtte – vel, hvis man skulle finne slikt noe sted i den norske meningsheimen, måtte det være på resett.no.

“Hvor mye tjener Antirasistisk Senter på å markedsføre nazister?”, 3. oktober.

Hele denne artikkelen koker suppe på en spiker om at Antirasistisk Senter markedsfører nazister ved å omtale dem. Man har fulgt dårlig med hvis man ikke merket seg at det var svært mange som reagerte mot nazistenes marsjering, noe som seg hør og bør, og at den offentlige oppmerksomheten omkring saken overhodet ikke var avhengig av vår reaksjon. Tvert om var de skeive organisasjonene blant de fremste på barrikadene, fordi det nazistiske hatet i denne omgang spesielt har rettet seg mot dem.

Når Hammer sidestiller antirasister og nynazister på dette viset, inkriminerer han først og fremst seg selv.

Deretter kommer Hammer med en glødende prosabeskrivelse av gatekamper av en type Antirasistisk Senter aldri har deltatt i. Så får man en ny relativisering av rasisme, når Hammer sidestiller antirasister og nynazister: “Begge er glødende overbevist om at de er engler og de andre er djevler. De må nesten ta av seg skjorta eller hettegenseren så ikke de hvite vingene river dem i stykker. De føler seg som heltene i eventyret, de som kjemper med nebb og klør for det gode.” Når Hammer sidestiller antirasister og nynazister på dette viset, inkriminerer han først og fremst seg selv.

“Antirasistisk Senter vil ha pengene til Hege Storhaug og HRS”, 5. oktober

I denne artikkelen står slikt som dette: “Antirasistisk senter fikk endret fordelingen da Lysbakken holdt i kakespaden, da ble kakestykket til HRS delt og gitt til ARS.” Det er feil. Ja, det er riktig at HRS fikk redusert støtten, men ARS fikk ikke en økning. Det var ett år vi fikk mindre støtte fordi vi ikke hadde brukt alle midlene. Det som skjedde deretter, var at vi kom tilbake på samme nivå som vi ellers hadde hatt i mange år. Det hadde ingenting å gjøre med kuttet for HRS.

Hammer står ikke tilbake for rene spekulasjoner.

Et annet forhold Hammer er innom, er at Sindre Bangstad nylig skrev et innlegg på antirasistisk.no hvor han argumenterte for at HRS bør miste statsstøtten. Hammer står ikke tilbake for rene spekulasjoner: «Skal lure på hvor mye ARS har betalt Bangstad for innlegget. Kan det være verdt 5000 kroner?» Sannheten er at vi betalte ham ingenting som helst.

“Demoniseringsindustrien. Antirasistisk Senter setter liv i fare”, 10. oktober

Hammer begynner slik: «Mot Hege Storhaug dreier ARS kampanje seg om penger og det å fjerne en konkurrent om offentlige penger.» Nei, vår bekymring for HRS’ engstelige og hatefulle propaganda er oppriktig. Om vi får mer eller mindre penger, har generelt lite å gjøre med tildelingen til HRS. Hvis noen ønsker at vi skal få mer penger, trenger de ikke å ta fra HRS i det hele tatt – det er bare å øke rammene for den aktuelle posten ørlite; det er uansett snakk om en veldig liten post på et veldig stort budsjett.

Videre skriver han: «Men med oppviglerens retorikk har mange fremmet det inntrykk at hun [Hege Storhaug] fornedrer muslimer og skjender det de holder hellig.» Nei, det har ikke vært fokus i kritikken av Storhaug at hun “fornedrer” eller “skjender”, men at hun bygger fiendebilder. Og det gjør hun. Som kjent får hun vel så sterk kritikk fra miljøer som Minerva (eksempelvis her og her) som hun noen gang har fått av oss.

Så fortsetter Hammer med å uskyldiggjøre nazi-sympatisøren Dan Park. Sammenhengen er at vi demonstrerte mot Lars Vilks’ forsvar av Park. Hva Vilks konkret forsvarte, var plakater som grovt sjikanerte flere personer med afrikansk bakgrunn, herunder et offer for rasistisk vold. Vi reagerte med demokratiske virkemidler, i form av en demonstrasjon utenfor Deichmanske bibliotek.

En stund senere var Lars Vilks i sentrum for et terrorangrep i København. Hammer skriver: “Antirasistisk senter toet sine hender og sa med blunkende øyne: «Vi har ikke bidratt til å øke trusselnivået.»”

Strengt tatt dikter han opp dette sitatet. Det vi tvert om sa etter terrorangrepet i København var følgende: “Det er ingen tvil om at Vilks’ ytringsfrihet er truet. Han har derfor et klart krav på demokratiets støtte. I en viktig forstand har han også krav på vår støtte. Samtidig forblir vi sterkt uenige med ham. Vi kan ikke se at Vilks fremmer ytringsfriheten for alle. Men vi må alle, innenfor demokratiets rammer, likevel forsvare hans ytringsfrihet.”

Påstanden om at vår demonstrasjon bidro til å sette liv i fare, er både drøy og ufundert. Gjerningsmannen i København var en islamsk ekstremist av den typen som hadde planlagt å myrde Vilks tidligere.

“Antirasister med sugerør i statskassa”, 13. oktober

Artikkelen baserer seg på flere snodige ideer, og igjen på et fravær av faktakunnskaper.

Hammer viser til at driftsregnskapet vårt går i minus. Dypere har han ikke gravd. Vi har gått i et regnskapsteknisk underskudd de siste årene primært fordi vi gradvis har pusset opp lokalene. Dette er finansiert gjennom oppsparte midler. Vi har nemlig jevnlig satt av penger til å ha råd til slikt som oppussing av egne kontor- og aktivitetslokaler. Annen eiendom har vi, for ordens skyld, ikke.

Hammer framstiller det som om Antirasistisk Senter nærmest var glade for at SOS Rasisme – som i sin tid hadde vært “vår” medlemsorganisasjon – ble kuppet av Tjen folket i 1993: “ARS visste godt at SOS Rasisme bedrev på kanten av loven, men det var ikke deres problem, de fant lønnsomhet av å ha to stemmer – en grov og en mild.”

Hammer har ingenting å basere dette på, men dikter fritt.

Hammer har ingenting å basere dette på, men dikter fritt. Selvsagt var vi ikke positive til at en smal, ekstrem, politisk aktør kuppet en organisasjon vi hadde etablert, og at kuppmakeren deretter i essens ødela den. Hvor Hammer har det fra at vi «visste godt» at de drev på kanten av loven, vet jeg ikke, men på dette tidspunktet var de en løsrevet organisasjon som vi ikke hadde noe med oss å gjøre.

Altså, oppsummert: Hammer påpeker et faktum i det ene avsnittet (at SOS Rasisme ble kuppet av Tjen folket, og dermed kom helt ut av vår kontroll) som står i direkte motstrid med hva han påstår i neste avsnitt (at Antirasistisk Senter på et vis syntes SOS Rasisme var flotte greier etter at de ble kuppet av Tjen folket).

Deretter kobler Hammer manglende kunnskaper om vår økonomi sammen med historikken rundt grunnleggelsen av Ungdom mot rasisme (UMR) og senere Landsforeningen mot rasisme (LMR). Det skulle være åpenbart at disse tingene ikke henger sammen, enkelt og greit fordi inntektssituasjonen for andre organisasjoner (her UMR og LMR) har ingenting å si for våre inntekter.

“Drittpakker på statens regning”, 21. oktober

I den sjette artikkelen skriver Hammer om at driftsoperatører av asylmottak fikk reduserte inntekter etter at antallet asylsøkere gikk ned. Han kobler dette sammen med at en del humanitære organisasjoner etablerte et forum for samarbeid for en mer human asylpolitikk: “Da bobla sprakk og brakkebaronene fikk røde tall, gikk en rekke organisasjoner sammen og etablerte Asylpolitisk forum.”

Igjen er sammenhengen oppdiktet. Driftsoperatørene Hero (den suverent største) og Link AS er ikke engang med i forumet. Det siste jeg ville være bekymret for i denne verden, er for øvrig at Link As mister inntekter, all den tid jeg har kritisert deres drift av det tidligere ventemottaket på Lier i nokså heftige termer (jeg skriver ikke minst en del om de tidligere ventemottakene i Svartebok over norsk asylpolitikk). Link AS har etter mitt syn vært et problem for alle som er opptatt av at asylsøkere skal behandles verdig. Jeg er ikke svært begeistret for alt Hero har gjort heller, siden de blant annet drev det andre ventemottaket, på Fagerli. Norsk Folkehjelp er den eneste organisasjonen som driver mottak som er med i forumet, men hvis man vet noe som helst om dem, vet man at de ikke driver for profitt og personlig vinning.

Hammer fortsetter: “Er det rasistisk å spørre om noen av de nevnte organisasjonene har økonomiske interesser i flyktningstrømmene? Er man «brun» om man setter deres intensjoner i tvil?” Vel, det er først og fremst ikke så smart, siden de fleste organisasjonene han lister opp ikke tjener noe på jobben de gjør for asylsøkere. Flere av organisasjonene er rent frivillige. For vår egen del er ikke støtten vi får, engang knyttet opp mot asylpolitikk.

Til sist: “Det er åpenbart at Antirasistisk Senter trenger rasister dersom de skal godtgjøre sine millionutgifter.” Ja, det er jo riktig på et vis. Og der vil vi gjerne rette en stor takk til resett.no, som er et av svært få nettsteder som ville finne på å publisere artikler som beskylder innvandrere og flyktninger for “parasittisk oppførsel”, for bare å ta ett eksempel.

Slik gir Hammer et godt eksempel på hva resett.no er lagd av: fiendebilder og elendig journalistisk håndverk.

Hammer demonstrerer primært én ting: Man kan dikte opp alle slags fakta, sammenhenger og teorier, og det vil uansett være noen som tenker at dette var bra greier, slik man kan se i de bejublende kommentarfeltene hos resett.no. Det finnes simpelthen ingen seriøse medier hvor dette ville ha sluppet til.

Har vi noen tiltro til at Hammer eller resett.no vil bry seg nevneverdig om de mange feilene? Nei. Tror vi at det vil komme flere artikler med masseproduksjon av tynne insinuasjoner og feil om oss? Utvilsomt.

Slik gir Hammer et godt eksempel på hva resett.no er lagd av: fiendebilder og elendig journalistisk håndverk.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.