26 Apr 2018 | 

Med kippa i Rinkeby

Intervju med Isak Reichel, generalsekretær for Den jødiske forsamlingen i Stockholm.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Antirasistisk Senter var nylig i Stockholm og møtte Isak Reichel, som har vært generalsekretær i Den jødiske forsamlingen der siden 2015. Vi møtte ham i forsamlingens lokaler, hvor adgangskontrollen blant annet foregår gjennom en sikkerhetssluse.

Vi besøkte Den jødiske forsamlingen i Malmö i fjor, og de beskrev en veldig utsatt situasjon. Hvordan er situasjonen i Stockholm?

– Det er ca. 4300 jøder i forsamlingen her. Vi har et nytt kulturhus, og det er mye aktivitet. Medlemstallet er stabilt, og har økt litt. Vi har ingen jødisk utflytning fra Stockholm.

Vi har ingen jødisk utflytning fra Stockholm.

– Det er med andre ord veldig annerledes enn i Malmö. De fleste jøder kjenner seg trygge her. Man kan gå med kippa også i Rinkeby. En del av forklaringen er nok negativ, nemlig at Stockholm er mer segregert enn Malmö, man lever mer atskilt. 20 prosent svarer at de ikke kjenner seg trygge.

Les gjerne også vår inngående artikkel om Rosengård.

– Det har vært små hendelser i Stockholm, som trusler og mobbing, men langt mer alvorlige hendelser andre steder: brannbombe mot synagogen i Göteborg og mot gravkapellet i Malmö.

I Oslo har synagogen politibeskyttelse, blant annet i etterkant av skuddene i 2006. Hvordan opplever dere samarbeidet med svenske myndigheter?

– Myndighetene tar problemet med antisemittisme mer og mer på alvor, men vi skulle gjerne hatt politibeskyttelse, i likhet med synagogen i Oslo.

Hvordan opplever dere kontakten med de muslimske miljøene?

– Det har blitt et bedre samarbeid med muslimene på ledernivå, men ikke med alle.

Nynazister bør eksempelvis ikke få marsjere rett ved synagogene.

I Finland har den laveste rettsinstansen nylig forbudt Den finske motstandsbevegelsen. I Sverige virker det på meg som om nazister får marsjere nokså fritt. Hva tenker dere om dette?

– Vi har ikke gått inn for et forbud mot rasistiske/nazistiske organisasjoner, men for en skjerping. Nynazister bør eksempelvis ikke få marsjere rett ved synagogene. Hvis det hadde vært noe som helst gehør for det i det svenske samfunnet, ville vi kanskje ha gått inn for et forbud.

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.