14 Nov 2017 | 

Heldagskonferanse om rasisme som rammer barn og unge

– Vi må ta tak i dette nå. Hvis ikke svikter vi de oppvoksende generasjonene.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Antirasistisk Senter lanserte i august rapporten Vi vil ikke leke med deg fordi du er brun – en undersøkelse av opplevd rasisme blant ungdom. Rapportens grunnlag er dybdeintervjuer med 25 personer, og skjemaer fra ca. 500 respondenter. Onsdag 22. november følger vi opp funnene med en heldagskonferanse på Røde Kors Konferansesenter i Oslo.

– Rapporten viser at vi har sviktet mange som har vokst opp i dette landet. Alt for mange har hatt alvorlige opplevelser med rasisme, men opplevd at de ikke har blitt fulgt opp, sier Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter.

På konferansen vil vi utfordre konst. kunnskapsminister Henrik Asheim og skolebyråd i Oslo Tone Tellevik Dahl på konkrete tiltak for å bedre skolenes forutsetninger for å håndtere rasisme og etnisk diskriminering.

– Vi trenger spesielt at skolene blir bedre på å håndtere rasisme og etnisk diskriminering. Mange skoler og lærere gjør en god jobb, men systemet svikter. I en travel skolehverdag blir det ofte ikke prioritert å ta fatt i rasisme, og mange lærere står på egen hånd når rasisme skjer. Konsekvensene er en ødelagt skolehverdag for mange elever, fortsetter Steen.

På konferansen vil vi utfordre konst. kunnskapsminister Henrik Asheim og skolebyråd i Oslo Tone Tellevik Dahl på konkrete tiltak for å bedre skolenes forutsetninger for å håndtere rasisme og etnisk diskriminering.

– Det er også nedslående å se hvor mange ungdommer som opplever politiet som en utøver av etnisk diskriminering. Mange i politiet jobber for å redusere bruken av etnisk profilering, men dessverre er det stadig helt vanlig at ungdom sjekkes på grunn av hvordan de ser ut. Mange ungdommer opplever det som både ydmykende og provoserende, spesielt når det skjer gang på gang.

På konferansen vil vi utfordre visepolitimester i Oslo Bjørn Vandvik og fungerende seksjonssjef i Politidirektoratet Øyvind Buraas på konkrete tiltak for å motvirke bruken av kontroller som er eller kan oppleves diskriminerende.

På konferansen vil vi utfordre visepolitimester i Oslo Bjørn Vandvik og fungerende seksjonssjef i Politidirektoratet Øyvind Buraas på konkrete tiltak for å motvirke bruken av kontroller som er eller kan oppleves diskriminerende.

– Det er også på det rene at mange som vokser opp i Norge, opplever offentlig debatt som en påkjenning. På konferansen vil vi forsøke å etablere noen rettesnorer, noen prinsipper for en “anstendig”, ikke-diskriminerende og inkluderende offentlig debatt. Vi tenker deretter å bruke prinsippene som en sjekkliste, og måle ulike samfunnsaktører opp mot den.

På konferansen vil vi forsøke å etablere noen rettesnorer, noen prinsipper for en “anstendig”, ikke-diskriminerende og inkluderende offentlig debatt.

Publikum vil bli invitert til å delta i utformingen av prinsippene i løpet av dagen.

Gratis deltagelse, ingen påmelding. Les mer om konferansen her.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.