16 Dec 2021 | 

16 Dec 2021 | 

Ny leder og ny nestleder på Antirasistisk Senter 

Linda Tinuke Strandmyr er ansatt som daglig leder, Hatem Ben Mansour som nestleder ved Antirasistisk Senter. 

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Linda Tinuke Strandmyr ble ansatt som nestleder i juni og har fungert som daglig leder siden begynnelsen av september. Linda er utdannet lærer, og har jobbet lenge med antirasistisk og politisk påvirkningsarbeid. Hun har solid erfaring med å mobilisere, organisere og posisjonere. Hun nytter stor tillit i er bredt lag av miljøer og er en etterspurt formidler og foredragsholder. Linda har siden høsten ledet arbeidet på Antirasistisk senter med å implementere omfattende organisasjonsendringer. Hun har også tatt tak i flere prosesser for å realisere Senterets nye strategi 2021-2025. 

– Vi var på utkikk etter en daglig leder og gjennomførte et omfattende arbeid for å finne vedkommende. Underveis i prosessen ble det klart for meg som styreleder at vår fungerende leder var den aller beste til å møte de tre viktigste kompetansekravene som er stilt i stillingsutlysningen, nemlig ledelse, fagkunnskap om antirasisme og organisasjonskunnskap. I tillegg så jeg muligheten til å styrke laget ytterligere ved å besette stillingen som nestleder i samme prosess,  sier styreleder i Antirasistisk Senter, Manuela Ramin-Osmundsen.

Hatem Ben Mansour kommer fra stillingen som prosjektleder for antirasistisk handlingsplan i Kirkens Bymisjon. Han har jobbet operativt med utvikling av tiltak i felt, kompetansebygging om rasisme og antirasisme,  øking av rekruttering av mangfold  og ulik påvirkningsarbeidet. Hatem er utdannet jurist og har hatt sitt virke i flere år i utlendingsforvaltningen både som saksbehandler og som leder. Han har erfaring fra større organisasjonsendringer, prosjektledelse av både LEAN- og forbedringsprosesser og IT-prosjekter. Hatem har også betydelig erfaring med å mobilisere i ulike samfunnsarenaer som kultur eller idrett.

– Ansettelsen av både daglig leder og nestleder gir mulighet til å raskere være i stand til å løfte Senterets arbeid med formålet som er å styrke det antirasistiske arbeidet. Linda og Hatem vil sammen med ansatte på Senteret kunne posisjonere organisasjonen i et nytt politisk landskap, svare på myndighetenes forventninger til å øke Senterets tilstedeværelse i andre byer enn Oslo, styrke det antirasistiske fellesskapet, videreføre de endringsprosesser som er igangsatt samt gi mer kraft i oppfølgingen av ansattes arbeidsmiljø i en tid hvor pandemien ikke slipper tak, avslutter hun.

Linda Tinuke Strandmyr tiltrer på nyåret. Hatem Ben Mansour tiltrer 1.februar.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.