Antirasistisk

73 treff på "Strategi "
21 treff vises på siden.

En strategi for mangfold?

Institusjoner tenderer mot å reprodusere seg selv.

26 Mar 2019 | 

Skremmestrategien

Det er en ny trend med mer aggressive politirazziaer mot norske asylmottak.

30 Mar 2017 | 

Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer

- Regjeringen fortjener ros for at den tar problemet på alvor, og spesielt statsminister Erna Solberg fortjener honnør for sitt engasjement. Det er ...

21 Nov 2016 | 

Strategiplan mot hatefulle ytringer

Statsministeren og inkluderingsministeren inviterte til lansering av en politisk erklæring fredag 27. november.Vi er fornøyd med regjeringens initia...

1 Dec 2015 | 

Frykter ny IS-strategi: – Vil sende fremmedkrige...

"Det kan forstås som at de blir sendt tilbake for å spare en del viktige brikker fordi man ser at kampene i området blir hardere, tøffere og farli...

11 Nov 2014 | 

Høringssvar NOU 2024:3 Felles innsats mot ekstrem...

Les Antirasistisk Senters høringssvar.

11 Jun 2024 | 

Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN)

Vi publiserer notater om partier og grupper på ytre høyre. Dette notatet tar for seg den antiislamske gruppen SIAN.

17 Jan 2022 | 

Ny leder og ny nestleder på Antirasistisk Senter...

Linda Tinuke Strandmyr er ansatt som daglig leder, Hatem Ben Mansour som nestleder ved Antirasistisk Senter. 

16 Dec 2021 | 

Utenlandsadopterte er norske

Rasisme, diskriminering, tilhørighet og forskjellsbehandling

10 Dec 2021 | 

Bevar dagens ordning

En omlegging av støtten til nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet vil få store konsekvenser for antirasistisk arbeid.

13 Oct 2021 | 

Arven etter Obiora

15 år etter Obioras død må vi dessverre ta innover oss at flere liv har gått tapt som følge av konfrontasjoner med politiet.

17 Sep 2021 | 

Terroristen og samfunnet

Hva vi mener når vi snakker om å ta et oppgjør.

20 Jul 2021 | 

Rasisme mot arbeidssøker på apotek

Da Ido Adan (26) søkte jobb hos Vitus apotek, ble hun møtt med rasistiske kommentarer.

9 Nov 2020 | 

Nytt styre i Antirasistisk Senter

Manuela Ramin-Osmundsen er valgt som styreleder for det nye styret, Susanne Demou Øvergaard som nestleder. 

20 Oct 2020 | 

Mot antisemittisme, rasisme og nazisme

– Det er riktig å bli sint når naboene dine blir angrepet.

13 Oct 2020 | 

Reaksjoner etter SIAN-debatt

– Å oppgi navn på enkeltpersoner er risikabelt.

4 Sep 2020 | 

Må vi være så synlige

Jeg vet at mange skeive føler ubehag med synligheten. Jeg forstår dette spørsmålet godt.

26 Jun 2020 |