Lene Auestad

Skribent

la@lawritings.net

Lene Auestad er en norsk filosof og forfatter (PhD i filosofi fra UiO). Hennes faglige interesser omfatter etikk og kritisk teori, psykoanalyse, sosial og politisk teori. Hun har fokusert på forståelse av fordommer og sosial eksklusjon, særlig i boken Respect, Plurality, and Prejudice: A Psychoanalytical and Philosophical Enquiry into the Dynamics of Social Exclusion and Discrimination, London: Karnac, 2015.
Hun grunnla den tverrfaglige og internasjonale konferanseserien Psychoanalysis and Politics i 2010, som holder årlige konferanser om aktuelle temaer i ulike europeiske land.
Les mer om Lene Auestad: http://www.lawritings.net

Artikler av: Lene Auestad