Rapporten “Ytre høyre i Norge i 2023” tilgjengelig digitalt

Rapporten “Ytre høyre i Norge i 2023” ble lansert for full sal og ble gjenstand for både positiv og negativ oppmerksomhet under Arendalsuka.

Hatem Ben Mansour

Redaktør

Hatem Ben Mansour

Redaktør

Rapporten har blitt utarbeidet i løpet av det siste året og det hadde ikke vært mulig å utarbeide rapporten uten finansiell støtte fra Fagbevegelsen til stillingen som dekker høyreekstremisme og vi ønsker å takke forbundene som støtter oss spesielt.

Rapporten lanseres nå i forkant at kommunevalget 2023 da de to partiene Norges Demokratene og Alliansen stiller til valg i flere fylker og kommuner. Vi mener derfor det er viktig at det kommer frem hvor tydelige koblinger det er mellom disse partiene og høyreekstreme  i Den Nordiske Motstandsbevegelsen.  Blant annet dette kan du lese mer om i rapporten som du finner her

 

Under lanseringen av rapporten på Grand Hotell under Arendalsuka var enkelte personer fra omtalte organisasjoner tilstede og ble oppfattet som truende. I forkant av arrangementet ga vi ettertrykkelige uttrykk for at  personer fra disse organisasjonene ikke burde slippes inn på arrangementet på bakgrunn av trusler, voldshistorikk og at de derfor kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Politiet beslagla gjenstander under kroppsvisitering på vei inn i lokalet, og en av de kjente høyreekstreme skapte uro under arrangementet og en situasjonen som kunne utartet seg, slik at hun ble fysisk bortvist fra lokalet. Hun og flere andre opptrådte også truende mot flere av deltakerne i paneldebatten etter arrangementet.

Hendelsen er illustrerende for metodene der ytre høyre søker og stilne meningsmotstandere.

Antirasistisk Senter vil ikke stilne, men våre arrangement skal være trygge.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.