4 Mar 2020 | 

SIAN på Deichman bibliotek

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Ledelsen i Deichmanske bibliotek i Oslo har sagt ja til at Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) skal få låne lokaler i avdelingen på Majorstua i morgen, torsdag 5. mars. Vi er kjent med at det er stor motstand mot dette blant en del ansatte.

SIAN er nylig dømt for hatefulle ytringer i Oslo tingrett, altså for brudd på straffeloven § 185. Dette var ikke til hinder for at de, like etter dommen, gjentok lignende hatefulle ytringer ved en annen markering, som de også har blitt anmeldt for, blant annet av oss. De har altså ikke vist noen vilje til å rette seg etter dommen, men heller gjentatt den typen hatefulle ytringer de allerede har blitt dømt for.

SIAN fremmer… et fiendebilde av muslimer som utgjør en fare for muslimske medborgeres sikkerhet.

SIAN fremmer en retorikk og et verdensbilde av klart ekstrem karakter, med et fiendebilde av muslimer (eksempelvis med bruk av begreper som “morderzombier”, seksualpredatorer” og “barbarer”) som utgjør en fare for muslimske medborgeres sikkerhet, slik vi alle godt skulle vite etter terrorangrepene 22. juli og 10. august. Det er ikke slik at offentlige institusjoner har en forpliktelse til å gi fritt leide til dette hatet.

Det er også vår erfaring at SIAN opptrer bevisst provoserende, og gjerne vil framprovosere konfliktsituasjoner som kan bidra til å generere oppmerksomhet. De har en vane med å filme folk som reagerer mot dem, og også med å publisere på nett. Deichman risikerer altså at andre gjester eller ansatte vil bli utsatt for både provokasjoner, intimidering og uthenging.

Dette er naivt av Deichman, og det er helt unødvendig. Offentlige institusjoner har en forpliktelse til å ivareta ytringsfriheten, men de har også en forpliktelse til å motvirke rasisme og hatefulle ytringer, og ikke minst til å ivareta egne ansatte og egne gjester i møte med slikt hat. Det gjør man ikke ved å slippe til en organisasjon med så ekstreme og menneskefiendtlige anskuelser. Det er ikke uten grunn at Arendalsuka har nektet SIAN å delta.

Deichman risikerer altså at andre gjester eller ansatte vil bli utsatt for både provokasjoner, intimidering og uthenging.

Vi har før ment at Islam Net bør nektes lån av lokaler i offentlige institusjoner. Det samme gjelder en ytterliggående organisasjon som SIAN. De har ytringsfrihet i egne kanaler. Det offentlige bør ikke tilrettelegge for hatet.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.