18 Oct 2018 | 

Antirasistisk Senter trenger din støtte!

Antirasistisk Senter mister vår største inntektskilde, og trenger din hjelp!

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

I en tid hvor rasisme, fordommer, hat og ekstremisme framstår som større trusler enn på lenge, står Antirasistisk Senter overfor en dramatisk reduksjon av virksomheten vår. Fra januar 2019 mister vi vår største inntektskilde. Dette kan vi ikke leve med.

Vi trenger din hjelp!

For at vi skal kunne fortsette arbeidet vårt, trenger vi din hjelp. Du kan hjelpe oss med å gi en enkeltdonasjon eller ved å bli fastgiver. Vi setter også stor pris på at du deler kampanjen vår i sosiale medier.

Takk for at du står sammen med oss i kampen mot rasisme, fordommer og hat!

Gå hit for å gi en enkeltdonasjon eller bli fastgiver!

Mer om oss

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som siden 1984 har stått opp mot rasisme og diskriminering, og for et samfunn preget av inkludering og likestilling. Vi driver holdningsarbeid, bistår personer som blir utsatt for rasisme og etnisk diskriminering, kartlegger rasisme og etnisk diskriminering, motarbeider ekstreme miljøer, og driver et omfattende ungdomsarbeid gjennom våre to ungdomsavdelinger.

Senteret består av fire avdelinger:

Fagpolitisk avdeling driver et bredt antirasistisk arbeid. Dette inkluderer blant annet et omfattende holdnings- og informasjonsarbeid, kartlegging av rasisme og etnisk diskriminering, bistand til enkeltpersoner som har blitt utsatt for rasisme og etnisk diskriminering, kartlegging av og og innsats mot ekstreme miljøer, en nettressurs for skoleverket (aldrimer22juli.no), bidrag i høringsprosesser om politikkutvikling overfor berørte grupper, og oppfølging av Norges overholdelse av FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Agenda X er et ressurssenter for ungdom som i år feirer sitt 20-årsjubileum. Agenda X jobber for at ungdom skal ha innflytelse på egne liv, og det er ungdommene som planlegger og bestemmer aktivitetene. Agenda X har blant annet Åpent hus hver tirsdag, Ungdommens medie- og litteraturhus, et profesjonelt lydstudio, kreative verksteder, og en stor, årlig sommerleir på Hove utenfor Arendal. I løpet av ett år er det omkring 1300 ulike ungdommer, de fleste fra Oslo Sør/Øst og Akershus, som bruker tilbudet vårt.

JOBBX karrieresenter for unge er et pedagogisk tilbud med overordnet mål om å forebygge fattigdom og arbeidsledighet. Aktivitetene er gratis for unge, og et lavterskeltilbud for alle unge som trenger oss. Avdelingen ble opprettet i 2004, og har siden den gang hatt fokus på at flest mulig av dem som deltar på våre aktiviteter skal få jobb, slik at de kan stå på egne bein og få varig tilknytning til arbeidslivet. I løpet av ett år er det ca. 800 unge som bruker tilbudet vårt.

Rådgivningskontoret bistår enkeltpersoner som har blitt utsatt for rasisme eller etnisk diskriminering, og har eksistert nesten like lenge som Senteret. I løpet av et år gir vi råd eller konkret bistand til omkring 150 personer.

Den økonomiske situasjonen

Antirasistisk Senter hadde tidligere spilleautomater, i likhet med mange andre organisasjoner. I 2007 ble det innført et statlig monopol på spilleautomater, og samtidig en kompensasjonsordning for organisasjonene som hadde hatt disse. Vi har derfor mottatt en kompensasjon fra overskuddet til Norsk Tipping på 2,7 millioner kroner hvert år. Etter at reglene for fordeling av denne potten i 2017 ble vedtatt endret, vil vi miste hele denne summen fra 1. januar 2019. Etter det vil potten fordeles blant større organisasjoner.

Vi har bedt om en erstatning for de tapte midlene gjennom statsbudsjettet, men dette har dessverre ikke skjedd.

Hvis vi ikke klarer å erstatte disse midlene fra 1. januar 2019, vil virksomheten vår bli dramatisk redusert.

Om kampanjen

Kampanjen er utarbeidet av et av Norges fremste reklamebyrå, Kitchen, som har gjort denne enorme jobben for oss uten betaling – fordi de ønsker å bidra til at vi skal fortsette arbeidet vårt. Filmen er lagd av det velrenommerte filmselskapet Tangrystan, som også har arbeidet pro bono. Stor takk til dem begge!

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.