5 Jun 2018 | 

Alliansen støtter antisemitt

Shoaib Sultan

Shoaib Sultan er kommunikasjonsrådgiver for Norsk folkehjelps avdeling for utvikling og humanitært samarbeid, og aktiv lokalpolitiker for Miljøpartiet de Grønne. For mange er h...

Skribent

Fredag 1. juni ble det arrangert et demonstrasjonstog i Oslo, til støtte for den britiske høyreekstreme profilen og ekstremisten Tommy Robinson. Det var 18 stykker som dukket opp ved Nationaltheateret, deriblant flere kjente figurer fra miljøene på ytre høyre. Partiet Alliansen var også til stede, med både leder og nestleder. I tillegg til flere som bar det identitære flagget. Forøvrig er det første gang vi er kjent med at det identitære flagget er brukt i en demonstrasjon i norsk sammenheng.

 

det er ikke mye sminke på denne grisen

Bildet på toppen viser partileder i Alliansen Hans Jørgen Lysglimt Johansen som hadde en tydelig lederrolle i markeringen. Der de fleste oppmøtte bar plakater med bilder og tekst som omhandlet Tommy Robinson, i tillegg til ett skilt med støtte til Wikileaks talsmannen Julian Assange, er Johansen her avbildet med et skilt til støtte for en, for mange nordmenn ukjent, britisk kvinne, Alison Chabloz.

Dette var noe av det mest oppsiktsvekkende. For Chabloz er ukjent for de fleste i Norge som sagt, men hun er dog en ganske kjent figur i sosiale medier på ytre høyre fløy i Storbritannia. Chabloz er en beryktet holocaustbenekter og revisjonist, som legger skylden for omtrent alt som er galt i samfunnet på jøder.

Chabloz er en kjent holocaustbenekter og revisjonist

Dette er en dame som har angrepet holocaustoverlevende som Elie Wiesel, Irene Zisblatter og Otto Frank. Chabloz mener at disse fant på historiene om Holocaust for å tjene penger. Frank, faren til Anne Frank, angripes for å ha funnet på og skrevet dagboken til datteren(!) Chabloz har også postet en antisemittisk låt på youtube hvor dødsleiren Auschwitz blir fremstilt som en fornøyelsespark for dumme mennesker.

Sammenkoblingen mellom dette og saken om Tommy Robinson kan virke litt merkelig, i alle fall ved første blikk. Begge sakene handler om bruk og misbruk av ytringsfriheten. Selv om deltakerne i demonstrasjonen valgte et annet fokus, så er Robinson arrestert for å ha filmet ulovlig foran et rettslokale, og således brutt mot vilkårene i en tidligere dom.

Auschwitz blir fremstilt som en fornøyelsespark

Saken han filmet handlet om en såkalt grooming gjeng, hvor menn har lurt sårbare unge jenter inn i et avhengighetsforhold og utnyttet dem grovt seksuelt. Mange av mennene har minoritetsbakgrunn, flere av dem har muslimske navn. Ulike islamofobe miljøer har selvsagt være raske til å bruke dette for å skandalisere muslimer mer generelt. Det har ikke hjulpet at mange i politiet og andre steder har latt være å ta tak i de stygge grooming-sakene tidligere. Begrunnelsene for at det ikke har vært tatt tak i er mange, både redsel for å bli stemplet som rasister og ofrenes svake sosiale status er blant noen av de faktorene som har vært trukket frem. Verken de grove overgrepene eller politiets unnlatelse er akseptable. Antirasisme var aldri ment å være et dekke for overgrep som dette – lite kan være mer feil.

Denne situasjonen har imidlertid gjort at Robinson har fått en helterolle i islamofobe miljøer for å snakke om disse overgrepene. Han har fått en betinget dom før for å ha brutt med britiske regler knyttet til rettsprosesser, og siden han brøt vilkårene for løslatelse, ble han igjen arrestert. Under dekke av denne debatten om Tommy Robonsons “ytringsfrihet” – i realiteten hans rett til å bryte britiske rettsregler – velger Alliansens leder altså å bruke anledningen til å støtte en person som sprer grov antisemittisk propaganda og bedriver holocaustbenektelse. Chabloz er allerede kjent skyldig i en rettsak som ble avsluttet sist uke, men dommen skal kunngjøres om ikke så altfor lenge. Det virker som lite sannsynlig at Chabloz vil unngå fengsel.

det sier sitt når Alliansen velger å støtte en slik figur

Det virker som det er liten sannsynlighet for at Chabloz unngår fengsel. Likevel, litt merkelig at Johansen her bærer et skilt om at hun skal frigjøres på denne markeringen. Likevel, det sier sitt når Alliansen velger å støtte en slik figur. Nå burde det jo ikke overraske noen som følger med på hva Alliansen og Johansen har sagt og lagt ut tidligere. Man bruker ofte uttrykket “å sminke en gris” når noen prøver å dekke over problematiske holdninger, men det er ikke mye sminke på denne grisen, for å si det slik.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.