Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Jeg er oppbragt. Jeg er sjokkert over at en presumptivt oppegående person som Hans Eirik Olav, tidligere økonomispaltist i Ny Tid, forfekter blatant Holocaustbenektelse. I kommentarfeltet til en artikkel på Dagsavisen Nye Meninger (hele artikkelen er senere fjernet) skriver Olav følgende:

«Sannheten er antakelig at Auschwitz var en arbeidsleir hvor jøder (og andre) ble brukt i tysk våpenproduksjon. De som døde der, og det var mange, døde mest sannsynlig av tyfus og ceoniden som ble brukt ble antakelig brukt til avlusing. Dette er bare noen få av fakta som underbygger at det antakelig ikke ble gasset en eneste jøde i Auschwitz.»

På et nettsted ble jeg «tilbudt» 6 mill kroner dersom jeg kunne bevise at de ble gasset ihjel.

Holocaustfornektelse er faktisk ikke kriminelt i de skandinaviske land. Det er derimot kriminelt i 16 land i Europa.

Mine besteforeldre, 22 tanter og onkler og deres ektefeller og barn ble drept i Auschwitz. På et nettsted ble jeg «tilbudt» seks millioner kroner dersom jeg kunne bevise at de ble gasset ihjel.

Nazistene har igjen begynt å marsjere i skandinaviske gater, med politiets tillatelse og under deres beskyttelse.

Kommende lørdag er det Jom Kippur, den helligste dagen i året i den jødiske kalender og en dag de fleste jøder oppholder seg i synagogen og faster. Den dagen skal nazistene marsjere i nærheten av synagogen i Göteborg med politiets tillatelse.

Etter nazimarsjen i Kristiansand 29. juli i år konkurrerte redaktørene om å forsvare nazistenes rett til å marsjere. Begrunnelsen var at nazistene har samme ytringsrett som alle andre i vårt samfunn. (Og at man ikke forstod den åpenbart hatefulle betydningen av parolen «Knus homolobbyen».)

FN og EU mener at de ikke har samme rett. De fleste europeiske land mener det samme.

Lenge var det norske Holocaust ikke en del av norsk krigshistorie.

Lenge har vi i Norge hatt berøringsangst for begrepet antisemittisme. Lenge var det norske Holocaust ikke en del av norsk krigshistorie. Siden vi i dag erkjenner at vi også har hatt et norsk Holocaust med nordmenn i rollene som både offer og overgriper, er kanskje tiden moden for å se på om vi har noen mangler i vår lovgivning.

Er det hensiktsmessig av vår rettsstat å gi avkall på juridiske virkemidler i kampen for å forsvare vårt liberale demokrati? Det kan hende at det er det, men vi må ta denne debatten. Og dersom vi til slutt velger å gi avkall på den beskyttelsen lovgivning kan gi demokratiet, må vi faktisk ha gode alternative virkemidler.

Nazistene marsjerer ikke uten grunn. De marsjerer fordi de er overbevist om at det virker.

Nazistene marsjerer ikke uten grunn. De marsjerer fordi de er overbevist om at det virker.

 


 

Kommentar fra redaktør i Ny Tid Truls Lie:

Redaktør i Ny Tid Truls Lie presiserer at Hans Eirik Olav var fast økonomispaltist i Ny Tid i fjor, men at han ikke er det nå lenger. Lie har ellers følgende kommentar:

“Min kommentar er at han som frilanser har skrevet to artikler i Ny Tid i år (blant annet en filmanmeldelse), og er ikke lenger knyttet til Ny Tid (vi trykket heller ikke hans siste artikkel). Jeg tar fullstendig avstand til det han privat uttrykker seg om her. Vi har overhodet ikke noe med det å gjøre. Jeg har da selv vært og sett hva Auschwitz var.”

 


 

Innlegget fra Hans Eirik Olav:

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.