Takk!
Vi i Antirasistisk Senter ønsker å rette en stor takk til alle som har stilt opp og bidratt til å realisere denne kampanjen, til dere som har engas...
Agder lagmannsrett viser en historieløs holdning til nazisymboler
Dommen illustrerer hvor galt det kan gå når ytringsfriheten overordnes ethvert annet prinsipp og når kunnskaper om hvordan nazistiske propagandasym...
Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.