Minneord om Marit Hermansen

Marit Hermansen var lærer ved Lusetjern skole på Holmlia, moren til Benjamin Hermansen, og et engasjert medmenneske.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.