Når retorikken blir propaganda

Mina Bai avlegger meg et besøk i Nettavisen 15. mai under overskriften «Vil et høyere retorisk nivå kunne beskytte muslimer og jøder bedre?»

Dugnadsånden gjenspeiles ikke i beredskapen

Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringombud, har skrevet kronikk på vegne av ombudets brukerutvalg.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.