Muslimfiendtlighet maskert som religionskritikk

Muslimfiendtlighet har en helt annen agenda enn religionskritikk.

Stuart Hall som kritisk teoretiker

Stuart Hall var en av de fremste postkoloniale tenkerne i sin samtid. Sindre Bangstad har skrevet den første norske introduksjonen.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.