11 Apr 2018 | 

11 Apr 2018 | 

Sak henlagt

Politiet har konkludert med at et rapportert rasistisk angrep i Skien ikke fant sted.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Torsdag 5. april publiserte vi en artikkel om at en 13 år gammel jente skal ha blitt slått av en fremmed mann på en busstur i Skien. Saken har senere blitt henlagt etter politiets etterforskning. Politiet har gjennomgått videoene fra flere bussturer, og har ikke funnet noe som tyder på at en slik hendelse fant sted. Ifølge den opprinnelige saken i Telemarksavisa skal bussjåføren ha kastet angriperen av bussen. Politiet har også identifisert bussjåføren, som likeledes sier at dette ikke fant sted.

Politiet har gjennomgått videoene fra flere bussturer, og har ikke funnet noe som tyder på at en slik hendelse fant sted.

Noen grunnleggende forhold om vår dekning:

1. Vi publiserte vår artikkel først etter at familien hadde anmeldt saken til politiet, etter at Telemarksavisa (TA) hadde publisert sin artikkel, og etter at NRK Telemark hadde kontaktet oss fordi de skulle gjøre en sak på dette. TA hadde oss bekjent også møtt jenta, og ingenting i deres artikkel ga inntrykk av at de var i tvil om historien. Politiets første tilbakemelding var også at de tok den på alvor. Vi burde likevel ha lagt inn tydeligere forbehold, og vil i framtiden være nøyere på å gjøre dette i utgangspunktet.

2. TA tok ned sin sak etter at politiet ble i tvil. At TAs sak bare ble borte, skapte en del forvirring. På dette tidspunktet hadde artikkelen vår allerede blitt mye spredd. Vi mente derfor det var mer ryddig å la vår bli liggende, og heller ta inn tydelige forbehold i innledningen til artikkelen. Hadde vi fjernet artikkelen, ville det skapt mange døde lenker, og like mange spørsmål.

3. I utgangspunktet har vi trodd på en 13 år gammel jente som forteller at hun har blitt utsatt for noe svært grovt. I dagene som har fulgt har det vært mye uklarhet rundt saken, mens politiet har etterforsket. Ut fra opplysningene vi mottok underveis, ble videomaterialet fra bussene innsamlet gradvis, og ifølge opplysningene vi mottok var det uklarhet rundt om politiet hadde sett riktig film. Etter hva vi forstår, har politiet nå sett alt relevant materiale, og har på det grunnlaget konkludert at hendelsen ikke fant sted.

4. Det er ingenting uvanlig i at man skriver om saker før etterforskningen er avsluttet. Det avgjørende er at man etterstreber ryddighet når man gjør det, ved eksempelvis å ta inn tydelige forbehold når det oppstår tvil, slik vi gjorde, og at man oppdaterer om utfallet av saken, slik vi nå gjør. Da det i går ble kjent at politiet henla saken, burde vi ha vært raskere med å oppdatere saken. Vi spredte imidlertid en oppdatering i sosiale medier i løpet av kvelden, og legger ut en bredere oppdatering nå.

5. Noen påstår at vi er ute etter å spre frykt ved å dele en sak som dette. Tvert om: Når en ung jente forteller om noe slikt som dette, og det framstår som troverdig nok til at flere medier følger opp saken, er vi ute etter å bidra til at politiet skal beskytte mot det. Vi har selvsagt ikke noe ønske om å spre en sak som politiet senere konkluderer med ikke stemmer. Tvert om er det åpenbart at dette er skadelig for det som er vårt ønske, nemlig at den hatkriminaliteten som faktisk finner sted, skal tas på alvor.

6. For dem som tror at hatkriminalitet knapt finnes, viser vi til Oslo politidistrikts hatkrimstatistikk, samt til oversikten over domfellelser i Oslo tingrett.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.