Shoaib Sultan

Shoaib Sultan er kommunikasjonsrådgiver for Norsk folkehjelps avdeling for utvikling og humanitært samarbeid, og aktiv lokalpolitiker for Miljøpartiet de Grønne. For mange er h...

Skribent

PST har i dag gått ut med sin åpne trusselvurdering for 2019. Antirasistisk Senter baserer seg kun på åpne kilder, men ut fra disse deler vi i stor grad analysen fra PST om ulike høyreekstreme krefter (her snakker vi om alt fra nazistene i gruppen som kaller seg Den nordiske motstandsbevegelsen, til ulike innvandringsfiendtlige og islamofobe grupperinger) og muslimske ekstremister, som er de to gruppene som faller inn under Antirasistisk Senters mandat å følge med på.

Når man analyserer muslimske ekstremister er det viktig å være to-øyd og forstå prosesser som drar i ulike retninger. Vi trenger både en erkjennelse av det lave antallet ekstremister som faktisk finnes og den lave aktiviteten i miljøet på den ene siden, og på den annen side usikkerheten knyttet til at flere av lederskikkelsene og aktivistene som har vært fengslet, vil løslates i løpet av året. Det er usikkert hva dette vil medføre.

Når man analyserer muslimske ekstremister er det viktig å være to-øyd og forstå prosesser som drar i ulike retninger.

Et element som ikke har blitt dratt inn i trusselvurderingen er dette med antiradikaliseringsarbeid innad i muslimske miljøer, det bidrar også til å svekke muslimske ekstremister i Norge ytterligere. Det er heller ikke en tydelig sak de kan mobilisere rundt som vi kan se akkurat nå, nå som det såkalte ISIL-kalifatet synes å være drevet på defensiven.

PSTs trusselvurdering ser det som lite sannsynlig at vi vil se terroraksjoner fra ulike høyreekstreme miljøer. Dette kan i seg selv høres betryggende ut, men begrunnelsen er egentlig svært bekymringsfull. Dette fordi høyreekstremisme i Norge, ifølge PST, per i dag preges primært av radikalisering og organisasjonsbygging. Flere og bedre organiserte ekstremister på sikt, altså, hvis vi ikke klarer å stanse utviklingen. Basert på åpne kilder og vår egen analyse er vi helt enige med PST her også. Her må man tenke forebygging, og motvirke dette.

Høyreekstremisme i Norge, ifølge PST, preges per i dag primært av radikalisering og organisasjonsbygging.

Norske høyreekstreme miljøer har gjennom tidene latt seg inspirere av organisasjoner andre steder i Europa, dette vil trolig fortsette. Vi ser en utvikling med mer politisk makt og fremgang for høyreradikale og høyreekstreme miljøer og politiske partier i Europa, og da er det dessverre grunn til å være mer bekymret for dette i Norge også fremover. Vi ser at høyreekstreme miljøer i Norge prøver hardt å skape en bred politisk plattform, og legge grunnlag for en mer ytterliggående debatt og bevegelse i Norge. Det er en bekymringsfull utvikling vi følger nøye.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.