Shoaib Sultan

Shoaib Sultan er spesialrådgiver med fokus på ekstremisme ved Antirasistisk Senter, og aktiv lokalpolitiker for Miljøpartiet de Grønne. For mange er han også kjent som tidlige...

Skribent

PST har i dag gått ut med sin åpne trusselvurdering for 2019. Antirasistisk Senter baserer seg kun på åpne kilder, men ut fra disse deler vi i stor grad analysen fra PST om ulike høyreekstreme krefter (her snakker vi om alt fra nazistene i gruppen som kaller seg Den nordiske motstandsbevegelsen, til ulike innvandringsfiendtlige og islamofobe grupperinger) og muslimske ekstremister, som er de to gruppene som faller inn under Antirasistisk Senters mandat å følge med på.

Når man analyserer muslimske ekstremister er det viktig å være to-øyd og forstå prosesser som drar i ulike retninger. Vi trenger både en erkjennelse av det lave antallet ekstremister som faktisk finnes og den lave aktiviteten i miljøet på den ene siden, og på den annen side usikkerheten knyttet til at flere av lederskikkelsene og aktivistene som har vært fengslet, vil løslates i løpet av året. Det er usikkert hva dette vil medføre.

Når man analyserer muslimske ekstremister er det viktig å være to-øyd og forstå prosesser som drar i ulike retninger.

Et element som ikke har blitt dratt inn i trusselvurderingen er dette med antiradikaliseringsarbeid innad i muslimske miljøer, det bidrar også til å svekke muslimske ekstremister i Norge ytterligere. Det er heller ikke en tydelig sak de kan mobilisere rundt som vi kan se akkurat nå, nå som det såkalte ISIL-kalifatet synes å være drevet på defensiven.

PSTs trusselvurdering ser det som lite sannsynlig at vi vil se terroraksjoner fra ulike høyreekstreme miljøer. Dette kan i seg selv høres betryggende ut, men begrunnelsen er egentlig svært bekymringsfull. Dette fordi høyreekstremisme i Norge, ifølge PST, per i dag preges primært av radikalisering og organisasjonsbygging. Flere og bedre organiserte ekstremister på sikt, altså, hvis vi ikke klarer å stanse utviklingen. Basert på åpne kilder og vår egen analyse er vi helt enige med PST her også. Her må man tenke forebygging, og motvirke dette.

Høyreekstremisme i Norge, ifølge PST, preges per i dag primært av radikalisering og organisasjonsbygging.

Norske høyreekstreme miljøer har gjennom tidene latt seg inspirere av organisasjoner andre steder i Europa, dette vil trolig fortsette. Vi ser en utvikling med mer politisk makt og fremgang for høyreradikale og høyreekstreme miljøer og politiske partier i Europa, og da er det dessverre grunn til å være mer bekymret for dette i Norge også fremover. Vi ser at høyreekstreme miljøer i Norge prøver hardt å skape en bred politisk plattform, og legge grunnlag for en mer ytterliggående debatt og bevegelse i Norge. Det er en bekymringsfull utvikling vi følger nøye.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.