Rasisme bør møtes med bot

Forbudet mot hatefulle og diskriminerende ytringer er mer omstridt enn det burde være

En foreldelsesfrist må vedtas!

Antirasistisk Senter vil sterkt henstille Stortinget til å vedta innføringen av en foreldelsesfrist i avstemningen 12. februar.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.