Fosen-saken er kolonisering og rasisme

Fosen-saken er et grelt eksempel på kontinuerlig kolonisering, og den manglende etterlevelsen av dommen er imperialistisk maktarroganse.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.