Endring i ledelsen

Linda Tinuke Strandmyr fratrer stillingen som daglig leder ved Antirasistisk Senter. Hatem Ben Mansour er konstituert som daglig leder.

Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN)

Vi publiserer notater om partier og grupper på ytre høyre. Dette notatet tar for seg den antiislamske gruppen SIAN.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.