Velkommen til ANTIRASISMENS VERK – 40 år med lys og mørke
I år markerer Antirasistisk Senter sine første 40 år i kampen mot rasisme og diskriminering. Hele Norge inviteres til å feire denne betydningsfull...
Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.