Hvilke historier forteller vi?

Det har noe å si hvordan vi omtaler våre medmennesker.

Finnes her nød og sult skyldes det svik

Her kan du se Antirasistisk Senters kampanje for å evakuere asylsøkerne i Moria.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.