Muslimfiendtlig SMS-kampanje

Flere har mottatt SMS-er med muslimfiendtlig innhold og oppfordring om å støtte SIAN. Antirasistisk Senter forventer at politiet reagerer.

– Norge gjør fremskritt på anti-diskriminering

I den seneste ECRI-rapporten får Norge ros for å ha gjort fremskritt på anti-diskriminering, selv om det fremheves flere uromomenter.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.