Fordøm diskrimineringen av palestinere

Antirasistisk Senter oppfordrer norske myndigheter til å fordømme israelske myndigheters diskriminerende praksis overfor palestinerne.

Hatefulle ytringer i kommentarfeltet

Se panelsamtale om ny rapport fra Bufdir og retriever, med Magali Courtade fra Antirasistisk Senter.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.