Norwegian Center against Racism visit the Institute of Race Relations in Lo...
Director Hatem Ben Mansour and deputy director Mari Linløkken visited the Institute of Race Relations in London on a on 7 February. Rhe visit was arr...
Antirasistisk Senter har anmeldt Nordisk Motstandsbevegelse (DNM)
Denne uken anmeldte Antirasistisk Senter Den Nordiske Motstandsbevegelsens (DNM) bruk av nazistiske symboler i forbindelse med mars i Oslo 29. oktober...
Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.