Ingen nazister i våre gater, ingen nazisme når vi prater!

Vi har til nå sett og hørt tilnærminger som krever at andre føyer seg for nazismens vold, selv om intensjonen er å forhindre nazisme.

Ny podkast-episode: Fiendebilder 2.0

Vi har invitert Cora Alexa Døving fra HL-senteret for å snakke om antisemittisme, muslimfiendtlighet – og om det er lov å si «god jul».

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.