Khalid Salimi 70 år

Khalid Salimi, Antirasistisk Senters leder fra oppstarten i 1984 til 1998, Norges fremste brubygger på multikulturalisme, fyller 70 år i dag.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.