Den typiske rasist er ikke snauskalle

Det er en påkjenning å bli tilkjennegitt mindre verdi, anseelse og svakere rettighetsvern enn andre på grunn av ens etnisitet.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.