Documents høyreekstreme retorikk

Redaktør Hans Rustads artikler formidler vesentlige elementer i et høyreekstremt ideologisk univers.

Appell for Saad Jider Hayd

Vi henstiller regjeringen til å gjøre alt den kan for å avverge dødsstraffen mot Saad Jider Hayd.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.