Alliansen – alternativ for Norge

Vi publiserer notater om partier og grupper på ytre høyre. Dette notatet tar for seg partiet Alliansen.

Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN)

Vi publiserer notater om partier og grupper på ytre høyre. Dette notatet tar for seg den antiislamske gruppen SIAN.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.