«Alle europeere er rasister»

Denne kraftsalven kom fra min venn, Khalid Salimi på 70-tallet, og siden han var en person jeg respekterte, var den verdt å reflektere over.

Khalid Salimi 70 år

Khalid Salimi, Antirasistisk Senters leder fra oppstarten i 1984 til 1998, Norges fremste brubygger på multikulturalisme, fyller 70 år i dag.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.